Občni zbor

Športno kinološko društvo FIDO HRUŠICA

Hrušica 55 a, 4276 HRUŠICA

Hrušica, 18.04.2022                                                                                                     va

    V A B I L O  !

Člane športno kinološkega društva FIDO Hrušica vabimo na Občni zbor, ki bo v torek, dne 03.05.2022 ob 17:30 uri v prostorih vadišča ŠKD Fido Hrušica. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.

 

Dnevni red:

  1. Izvolitev organov OZ ŠKD FIDO HRUŠICA (Delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar, overovatelja zapisnika in volilne komisije)
  2. Potrditev predloga dnevnega reda
  3. Poročila organov KD FIDO za leto 2021
  4. Poročilo predsednika društva, poročila vodij sekcij oz.dejavnosti (sekcija za športno šolanje psov, sekcija za agility, male pasje urice), poročila o prireditvah, poročilo gospodarja, poročilo o popisu osnovnih sredstev, poročilo o zaključnem računu 2021, poročilo predsednika nadzornega odbora
  5. Potrditev razrešnice organom kluba: predsednice, članom upravnega ter nadzornega odbora ter članicam disciplinske komisije
  6. Volitve: predsednika / predsednice ter članov: upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
  7. Predolg plana dela za leto 2023
  8. Predlog finančnega načrta za leto 2023
  9. Razno

 

V primeru, da članarine za leto 2022 še niste poravnali, vas obveščamo da jo lahko  nakažete na naš račun  SI56 6100 0001 0313 775, s pripisom članarina za leto 2022 .Letna članarina znaša 25€.

 

  Predsednik ŠKd Fido Hrušica, Samo Zelenjak