Category: Ostalo

Vabilo na občni zbor

Člane športno kinološkega društva FIDO Hrušica vabimo na redni letni občni zbor, ki bo v četrtek, 28. 3.2024, ob 17.30 v prostorih vadbišča ŠKD Fido Hrušica. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. […]

Read Full Article