Info & Statistics CAC Hrušica 2020

 

 Info:

Seznam sodnikov–List of Judges  Nedelja/Sunday, 31.05.2020

FCI I

Barbka Novak, SLO

Vse pasme / All Breeds

FCI II

Oliver Šimon, HR

Vse pasme / All Breeds

FCI III

Iris Urschitz, A

Vse pasme / All Breeds

FCI IV

Suzana Verstovšek,HR

Vse pasme / All Breeds

FCI V

Barbka Novak, SLO

portugalski podengo,lajke,canaan, grenlandec

 

Maja Korošec,SLO

Ostale pasme, Other Breeds

FCI VI

Oliver Šimon, HR

Vse pasme / All Breeds

FCI VII

Maja Korošec,SLO

Vse pasme / All Breeds

FCI VIII

Lidija Okleščen, SLO

Vse pasme / All Breeds

FCI IX

Suzana Verstovšek,HR

Vse pasme / All Breeds

FCI X

Iris Urschitz, A

Vse pasme / All Breeds

Junior / Senior handling: Iris Urschitz, A

 

Pridržujemo si pravico do spremembe sodnikov!

We reserve the right to change judges!

 

Program – Programme 31.05.2020

07:00 – 09:30: Dovod psov – admission to the showgrounds

09:30: Otvoritev razstave – Opening ceremony
10:00 – 15:00: Ocenjevanje psov – Judging
13:00: Junior Handling / Senior handling
15:00 – 17:00: Izbor najlepšega psa razstave – Best in Show

POMEMBNA OPOZORILA: Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik
psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti psi na povodcu, ostri psi morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstava bo potekala po pravilih Kinološke zveze Slovenije. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu.
Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave. Psi s kupiranimi repi in uhlji, skoteni po 01.01.2015, NE MOREJO sodelovati na razstavi.

VETERINARSKA DOLOČILA: Razstavljavci morajo imeti za pse, ki bodo na razstavnem prostoru, potni list za hišne živali, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

PRIJAVA: prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Prijavi obvezno priložite fotokopije rodovnika, potrdila o plačilu prijavnine, FCI potrdila o opravljenem delovnem izpitu oziroma potrdilo državnega ali mednarodnega prvaštva, če prijavljate psa v razred delovnih oziroma prvakov. Organizator lahko psa prerazporedi v pravilni razred. Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave.

IMPORTANT NOTICE: Only dogs with pedigrees recognized by the FCI may be shown. The original pedigree has to be available at the show and displayed on request. Diseased dogs cannot take part in the show. All dogs should be leashed at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damage caused by his/her dog(s) at the show. When signing the registration form exhibitor accept full compliance to the Cynological Association of Slovenia regulations of exhibiting. The organizer reserves the right to substitute judges. The exhibitor is liable for presentation of his/her dog by catalogue number in the ring in due time.

Exhibitor’s complaint will be dealt with at the show only. Dogs with docked tail and cropped ears born after 01.01.2015  CAN NOT BE SHOWN.

VETERINARY REGULATIONS: Exhibitor must present the veterinary health certificate with valid vaccination certificate against rabies.

ENTRY FORM: Please fill in the entry form completely and in capitals. Please, enclose copies of the pedigree, receipt of payment, the FCI trial for class 6 and champion certificate for class 7. The show organizer reserves the right to assign a different class to the entered dog, if required by regulations. The exhibitor will receive an online confirmation of the entry.

Informacije / Information

Telefon / Phone: +38640694026,  e-mail: cachrusica@gmail.com

PLAČILO/ PAYMENT

do / till 31.03. 2020

do / till 30. 04. 2020

po/after 01.05.2020

Prvi pes / First dog

30€

35€

45€

Naslednji pes / Additional dog(s)

25€

30€

40€

Mladič, najmlajši, veteran Minor puppy, puppy, veteran

20€

25€

35€

Par, vzrejna skupina Braces, Breeding Group

15€

15€

15€

Otrok in pes, Senior in pes Junior & Senior Handling

15€

15€

15€

Kraški ovčar Karst Shepherd

0€

0€

0€

Plačilo prijavnine je obvezno ne glede na to, ali je pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne! Prijavnina za pasmo kraški ovčar je brezplačna, vendar ima društvo po sklepu UO KZS, če se pes ne udeleži razstave, pravico zahtevati plačilo celotne prijavnine. / The registration payment is to be settled regardless of whether the registered dog is shown or not!

Prijavnino vplačati na TRR Športnega kinološkega društva Fido Hrušica, odprt pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0001 0313 775, sklic: 00-2020, namen: CAC Hrušica 2020
Foreign payments: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Cesta maršala Tita 63, 4270 Jesenice,
SWIFT: HDELSI22, IBAN: SI56 6100 0001 0313 775, reference: 00-2020.

Prijavnico pošljite na e-mail ali naslov: / Please send the entry form to our e-mail or the following address: Športno kinološko društvo Fido Hrušica, p.p. 8, 4276 Hrušica, Slovenija
on-line entry form: https://www.kd-fido-hrusica.si/

OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi javno objavi.

PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE
The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows publishing of these data as well as of the show photo material.

Prijavnico pošljite na naslov / Send the entry form to:

Kinološko društvo Fido Hrušica, p.p. 8, 4276 Hrušica, Slovenija e-mail: cachrusica@gmail.com
on-line entry form: http://www.kd-fido-hrusica.com/

Opozorilo: Vsi razstavljavci, ki bodo v prijavi navedli svoj e-mail naslov, bodo tudi potrditev prijave prejeli po e-mailu. Če ne prejmete potrdila o prijavi 10 dni po prijavi, se obrnite na društvo.
Warning: All exhibitors, who will state their e-mail address in the entry form, will recieve the confirmation per e-mail. If you don’t recieve the confirmation in 10 days, please contact the organiser.

CAC Hrušica Kako do vadišča!
Po avtocesti Ljubljana –Jesenice do zadnjega izhoda (Hrušica, Kranjska gora) pred tunelom Karavanke, nato na prvem križišču zavijete desno smer Jesenic in takoj boste zagledali na desni strani pod cesto vadišče, na naslednjem križišču zavijte še enkrat desno in ste že na parkirišču.
Po regionalni cesti se peljete skozi cele Jesenice in na velikem križišču na Hrušici zavijte LEVO in ste na parkirišču.

CAC Hrušica How to get there!
From East, South take the highway from Ljubljana direction towards Jesenice (also direction Austria, Italy) take the last exit (Hrušica, Kranjska Gora, Italy) before the Karawankentunnel, when you get to the first crossroads from highway turn RIGHT towards Jesenice and on the next crossroads turn RIGHT again.
From North, West: After Karawankentunnel take the first exit (Hrušica, Kranjska Gora, Italy) when you get to the first crossroads from highway turn RIGHT towards Jesenice and on the next crossroads turn RIGHT again.

CAC Hrušica: Kako do tamo?
Po autoputu smjer zapad Ljubljana Jesenice, na zadnjem izlazu pred tunelom Karavanke siđite sa autoputa (Hrušica, Kranjska Gora) i na prvom razkršču skrenite DESNO smjer Jesenice in na desnoj strani več čete pod cestom vidjeti poligon. Na idučem skretištu opet DESNO i več ste stigli.
Po regionalnoj cesti prođete cjele Jesenice i na velikom raskršču na Hrušici skrenite ljevo.

GPS:  46.447364, 14.012085
GOOGLE MAP: http://maps.google.si/maps?q=46.447364,+14.012085&hl=sl&t=h&z=16