CAC HRUŠICA 2019 PHOTO ALBUM

CAC Hrušica 26.05.2019
Našo razstavo CAC Hrušica 2019 je foto dokumentiral profesionalni poklicni fotograf g.Blaž Košak, Yinepu Group – Blayo, ki je več kot odlično opravil svoje delo. Profesionalne slike v visoki resoluciji brez vodnega žiga lahko dobite v digitalni obliki tudi vi.

1 x slika = 7€

Za več informacij pišite na elektronski naslov: kdfido@gmail.com

Najlepša hvala za Vašo podporo!

Our CAC Hrušica 2019 was photo documented by professional photographer g.Blaž Košak, Yinepu Group – Blayo, which did more than a great job. Professional images in high resolution without watermark are available in digital form too.
1 x image = € 7

For more information, please contact : kdfido@gmail.com

Thank You for Your support!

Il nostro evento, CAC Hrušica 2019, ha fotodocumentato il fotografo professionale, il sig. Blaž Košak, Yinepu Group – Blayo, che ha fatto un ottimo lavoro. Le foto profssionali di grande qualita in forma digitale potette ricevere anche Voi sulla vostra email. Selezionate l’immagine che desiderate avere in forma digitale e fateci lo sapere sulla email kdfido@gmail.com

1 x foto = 7 €

Grazie per il Vostro supporto!

Hvala, Thank You, Grazie Blayo San !

Plačilo na TRR Športnega kinološkega društva Fido Hrušica, odprt pri Delavski hranilnici d.d.: SI56 6100 0001 0313 775, sklic: 03-2019, namen: CAC Hrušica foto

Foreign payments: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Cesta maršala Tita 63, 4270 Jesenice, SWIFT: HDELSI22, IBAN: SI56 6100 0001 0313 775, reference: 03-2019.

CAC HRUŠICA 2019 BIS