CAC HRUŠICA 31.05.2020

 
CAC Hrušica 2020 spletna prijava/online entry
CAC Hrušica 2020 pdf prijavnica/ pdf entry

 

35. Specialna CAC razstava za hrte / 35th Special CAC Sighthound Show – info: www.hrti.si

Spozor: dogcity.si

 

POMEMBNA OPOZORILA:

razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljavci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti psi na povodcu, ostri psi morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo povzroči njegov pes. Razstava bo potekala po pravilih Kinološke zveze Slovenije. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije. Organizator si pridržuje pravico do zamenjave sodnikov. Razstavljavec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu.Pritožbe razstavljavcev se obravnavajo samo v času razstave.Psi s kupiranimi repi in uhlji, skoteni po 01.01.2015, NE MOREJO sodelovati na razstavi.

VETERINARSKA DOLOČILA: razstavljavci morajo imeti za pse, ki bodo na razstavnem prostoru, potni list za hišne živali, v katerem je veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini.

PRIJAVA: prosimo, daprijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Prijavi obvezno priložite fotokopije rodovnika, potrdila o plačilu prijavnine, FCI potrdila o opravljenem delovnem izpitu oziroma potrdilo državnega ali mednarodnega prvaštva,če prijavljate psa v razred delovnih oziroma prvakov. Organizator lahko psa prerazporedi v pravilni razred. Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave.

Kinološka zveza Slovenije je sprejela naslednji sklep (Komisija za strokovna vprašanja, sklep 29/3-2014).

Psov s skrajšanimi repi in uhlji, ki bodo poleženi po 1. 1. 2015, na razstavah v Republiki Sloveniji ne bo dovoljeno razstavljati. Izjema so lovsko uporabne pasme psov.

 

IMPORTANT NOTICE:

only dogs with pedigrees recognized by the FCI may be shown. The original pedigree has to be available at the show and displayed on request. Diseased dogs cannot take part in the show. All dogs should be leashed at all times and muzzled if aggressive. The exhibitor is liable for any damage caused by his/her dog(s) at the show. When signing the registration form exhibitor accept full compliance to the Cynological Association of Slovenia regulations of exhibiting. The organizer reserves the right to substitute judges. The exhibitor is liable for presentation of his/her dog by catalogue number in the ring in due time. Exhibitor’s complaint will be dealt with at the show only. Dogs with docked tail and cropped ears born after 01.01.2015 CAN NOT BE SHOWN.

VETERINARY REGULATIONS:

Exhibitor must present the veterinary health certificate with valid vaccination certificate against rabies.

ENTRY FORM:

please fill in the entry form completely and in capitals. Please, enclose copies of the pedigree, receipt of payment, the FCI trial for class 6 and champion certificate for class 7. The show organizer reserves the right to assign a different class to the entered dog, if required by regulations. The exhibitor will receive written confirmation of the entry.