CAC SKH 26.5 2018

31.Specialna razstava za hrte CAC Hrušica 2018, 26. maj 2018
31.Special Sighthound show CAC Hrusica 2018 , 26th May 2018

 

SKH 

Spletna prijava/ Online entry SKH Hrusica2018

PDF prijavnica/ PDF entry form SKH Hrušica 2018

 

Sobota / Saturday
26. 5. 2018
CAC Dolsko
PROGRAM / PROGRAMME

7:00 – 9:30 Dovod psov na razstavo / admission to the show grounds
9:45 Otvoritev razstave / Show opening
10:00 – 14:00 Ocenjevanje psov po razstavnih krogih / Judging
14:30 – 16:00 Zaključni izbor najlepših psov razstave / Best in ShowSodnika / judges:
Željka Fon Zidar, SLO:  Alenka Černe, SLO: 

Zadnji rok prijave / Last date to enter: 14.05.2018

VSA PLAČILA MORAJO BITI IZVEDENA NA TRR KLUBA / ALL PAYMENT MUST BE THROUGH CLUB BANK ACCOUNT

RAZSTAVA / SHOW:
  razred / class: 1. pes s katalogom 2. pes brez kataloga 3. pes brez kataloga 4. in vsak naslednji brez kataloga pari, vzrejne skupine
ČLANI / MEMEBERS mladi, vmesni, odprti, delovni, prvaki 25 EUR 20 EUR 15 EUR 5 EUR brezplačno
  puppy, baby, veteran 5 EUR 5 EUR 5 EUR 5 EUR FREE
NEČLANI / NON MEMBERS mladi, vmesni, odprti, delovni, prvaki 30 EUR 25 EUR 20 EUR 10 EUR brezplačno
  puppy, baby, veteran 10 EUR 10 EUR 10 EUR 10 EUR FREE

PAYMENT AFTER 14.05.2018 – ADDITIONAL 5 EUR FOR EACH ENTERED DOG!
PLAČILO PO 14.05.2018 – 5 EUR DOPLAČILA ZA VSAKEGA PRIJAVLJENEGA PSA!

PLAČILO IZVESTI NA RAČUN:
Št. računa: SI56 0700 0000 0192 150
Prejemnik: Slovenski klub za hrte, Žaga5, 1315 Velike
Namen plačila: SKH CAC HRUŠICA 2018

PAYMENT ON ACCOUNT:
BANK: GORENJSKA BANKA 
Account no.: SI56 0700 0000 0192 150
Account name: SLOVENSKI KLUB ZA HRTE; 
Adress: Žaga 5, 1315 Velike Lašče

IBAN: Si56 0700 0000 0192 150 / SWIFT: Goresi2x
PURPOSE: SKH CAC HRUŠICA 2018

VETERINARSKA DOLOČILA
Tekmovalci morajo imeti za pse veljavno zdravstveno spričevalo oziroma 
potrdilo o cepljenju proti steklini, ki ni starejše od enega leta, od prvega cepljenja pa mora preteči najmanj en mesec.

VETERINARY REGULATIONS
Competitors must present a certificate for vaccination against rabies
proving that not more than a year passed since the vaccination against rabies, and not less than one month from the first vaccination.

Vse dokumente pošljite na naslov:
Helena ARH, Podnart 45, 4244 Podnart, Slovenija
 / ali na elektronski naslov cac.hrti@gmail.com

ZADNJI ROK PRIJAVE: 14. 05. 2018

All documents must be send on adress:
Helena ARH, Podnart 45, 4244 Podnart, Slovenija
 / or e mail cac.hrti@gmail.com

LAST DATE TO ENTER: 14. 05. 2018